RALLY BEZPEČNĚ - pro pořadatele

Udržet účastníky rally (jak závodníky, tak diváky) v bezpečí je prvořadým úkolem každého organizátora automobilové soutěže. A rozhodně to není lehký úkol. Délka trati některých soutěží dosahuje i několika stovek kilometrů a přestože měřené rychlostní zkoušky tvoří jen část celé trasy, jde stále o obrovské množství kilometrů, které musí být pořadatelsky ošetřeno a zabezpečeno. Oproti speciálním autodromům pořadatelé navíc musejí vybudovat veškeré zabezpečení na "zelené louce" v místech, která jinak slouží k běžnému každodennímu životu. Organizování rally zkrátka obsahuje řadu výjimečných faktorů, které je třeba při přípravě rally brát na vědomí. Zabezpečení trati rally obsahuje řadu několika na sebe navazujících kroků. Všechny jsou potřeba k tomu, aby práce s diváky a plánovaná bezpečnostní opatření fungovala efektivně:


 • Vhodný výběr odpovídajících tras pro rychlostní zkoušky a lokací pro umístění diváckých míst.
 • Ustanovení zodpovědného a spolehlivého týmu organizátorů, pořadatelů a činovníků, kteří budou patřičně proškoleni.
 • Naplánování bezpečnostních opatření s ohledem na očekávanou diváckou účast.
 • Fyzická realizace těchto opatření na rychlostních zkouškách před startem rally.
 • Kontrola funkčnosti těchto opatření během rally.
 • Pečlivý úklid veškerých věcí souvisejících s podnikem po skončení rally.

Tyto kroky jsou základním stavebním kamenem úspěchu při organizaci automobilových soutěží. Nezapomeňte, že rally se konají na běžných silnicích, v otevřené krajině a často také ve vesnicích či městech. Rally tak mnohdy přímo zasahují do života spousty lidí, kteří s motoristickým sportem nemají vůbec nic společného. Jejich tolerance vůči automobilovým soutěžím je ale k pořádání těchto podniků nezbytná. Je proto důležité co nejvíce eliminovat možné dopady rallysportu na krajinu a místní obyvatele.

Předpisy

 • Mezinárodní sportovní řády FIA pro MS v rally 2015 (8.12.2014)
 • Mezinárodní sportovní řády pro regionální rally FIA 2015 (5.12.2014)
 • Seznam prioritních jezdců regionálních rally FIA

 • Formuláře

 • Formulář hodnocení Bezpečnostního delegáta - formát PDF (21.2.2014)
 • Formulář hodnocení Bezpečnostního delegáta - formát XLSx (21.2.2014)
 • Formulář hodnocení Sportovního komisaře - formát PDF (21.2.2014)
 • Formulář hodnocení Sportovního komisaře - formát XLSx (21.2.2014)
 • Formulář hodnocení AJR - formát PDF (21.2.2014)
 • Formulář hodnocení AJR - formát XLSx (21.2.2014)
 • Výkaz radiobodu - formát PDF (18.4.2013)
 • Výkaz rozhodčího faktu - formát DOC (18.4.2013)
 • Formulář na zrušení RZ - formát DOC (28.5.2014)
 • Zpráva o nehodě pro FAS AČR (březen 2013)
 • Zpráva o nehodě pro ASN (GB, 7.4.2010)
 • Jednotné cedule pro regionální rally FIA (březen 2013)

 • Školení jezdců a činovníků 2017

 • Bezpečnostní manuál 2017
 • Prezentace ze školení jezdců 2017 (dropbox)
 • Prezentace ze školení pořadatelů 2017 (dropbox)

 • Školení činovníků (Devět skal, 19.-20.2.2016)

 • Prezentace pořadatelé (347MB) (22.2.2016)
 • Prezentace ze školení (392MB) (22.2.2016)
 • Šablona bezpečnostního plánu (43,8MB) (22.2.2016)
 • Loga MČR a RSS 2016 (12,6MB) (22.2.2016)

 • Školení pořadatelů (Praha, 21.2.2015)

 • Informace o Standardních propozicích 2015 - formát PDF (Tomáš Kunc, 21.2.2015)
 • Informace o Národních sportovních řádech 2015 a kapitola F - formát PDF (Miloslav Regner a Stanislav Kafka, 21.2.2015)
 • Informace o Národních sportovních řádech 2015, kap. K Historické automobily - formát PDF (Stanislav Kafka, 21.2.2015)
 • Řízení rally organizace dispečinku 2015, - formát PDF (Pavel Štípek, 21.2.2015)
 • Bezpečnostní manuál 2015, - formát PDF (Jiří Valenta, Martin Konečný, Jan Regner, 21.2.2015)
 • Střípky sezóny 2014, - formát PDF (Jiří Valenta, Martin Konečný, Jan Regner, 21.2.2015)

 • Školení pořadatelů (Zlín, 22.2.2014)

 • Vzor bezpečnostního plánu - formát PDF (21.2.2014)
 • Organizační a provozní řád RZ - formát PDF (21.2.2014)
 • Symboly použité v organizačním a provozním řádu RZ - formát PDF (21.2.2014)
 • Symboly použité v organizačním a provozním řádu RZ - formát CDR (21.2.2014)
 • Informace o Národních sportovních řádech 2014 - formát PDF (Miloslav Regner, 21.2.2014)
 • Informace o Národních sportovních řádech 2014, kap. F Automobilové rally - formát PDF (Stanislav Kafka, 21.2.2014)
 • Informace o Národních sportovních řádech 2014, kap. K Historické automobily - formát PDF (Stanislav Kafka, 21.2.2014)
 • Informace o Standardních propozicích 2014 - formát PDF (Tomáš Kunc, 21.2.2014)
 • Všeobecná bezpečnost na rally - formát PDF (Jiří Valenta, 21.2.2014)
 • Spolupráce s bezpečnostním delegátem - formát PDF (Miroslav Smolík, 21.2.2014)
 • Organizační vozy - formát PDF (Miroslav Smolík, 21.2.2014)
 • Bezpečnost na rally z pohledu lékaře - formát PDF (Milan Procházka, 21.2.2014)
 • Řízení rally - formát PDF (Jiří Valenta, 21.2.2014)
 • Činnost tajemníka - formát PDF (Miroslav Smolík, 21.2.2014)
 • Jak dobře připravit rally - formát PDF (Jan Regner, 21.2.2014)
 • Časomíra a výsledky - formát PDF (Oto Berka, 21.2.2014)
 • Informace o dispečinku - formát PDF (Pavel Štípek, 21.2.2014)
 • Informace o monitorovacím systému ONI pro pořadatele - formát PDF (21.2.2014)
 • Co zlepšit v roce 2014? - formát PDF (Jan Regner, 21.2.2014)

 • Ostatní

 • Bezpečnostní manuál 2015 - formát PDF (17.2.2015)
 • Bezpečnostní manuál 2015 - formát DOC (17.2.2015)
 • Logo a manuál "Autoklub ČR - 110 let" - ZIP archiv (13.2.2014)
 • Manuál pro obce, přes které vede trať sportovního podniku (Ministerstvo Vnitra, Policie ČR, AČR) - formát PDF (6.12.2013)
 • Bezpečnostní manuál pro rally FAS AČR - formát PDF (15.2.2013)
 • Bezpečnostní manuál pro rally FAS AČR - formát DOC (15.2.2013)
 • Třípísmenné zkratky států (2011)

 • Prezentace

 • Signalizace žlutou vlajkou na radiobodech (video)
 • Zastavení auta pořadatelem (video)
 • Prezentace k bezpečnostnímu manuálu 2013 (Jan Regner, školení pořadatelů - únor 2013)

 • Odkazy

 • www.autoklub.cz
 • www.FIA.com
 • www.stewards-meeting.com