RALLY BEZPEČNĚ - pro lékaře

Automobilové rally odehrávající se na šotolinových, asfaltových či zasněžených cestách jsou v mnoha směrech na hony vzdálené okruhovým závodům. Vytvoření kompletního safety plánu je proto výrazně náročnější. Pořadatelé, záchranáři a jejich vybavení nejsou koncentrováni na několika stovkách metrů závodního autodromu, ale jsou naopak samostatní a izolováni někde v terénu. Na rychlostních zkoukšách se najdou místa, kde nenarazíte na jediného diváka a tedy ani na pořadatele, na druhou stranu ale není problém narazit na extrémně navštěvovaná a populární místa, která s sebou přinášejí související rizika. Geografické podmínky a různorodost počasí (nadmořská výška, povrch, teplota, charakter terénu) mohou situaci ještě dále ztížit.


Soutěžní vozidla jsou velice specifická. Oproti sériovým automobilům obsahují řadu speciálních bezpečnostních prvků, avšak narozdíl třeba od formulí je velice těžké zajistit jejich celkovou bezpečnost. Pro záchranáře jde ale i tak o nezvyklý oříšek - bezpečnostní rám vozu, speciální pásy, sedačky, helmy, kombinézy a systém FHR, to vše jsou prvky, na které musejí být záchranáři na rally připraveni. Oproti okruhům je dalším novým faktorem samotná přítomnost spolujezdce ve voze. Přestože se během let technika a způsoby vyprošťování lidí ze závodních vozů vyvinuly značně kupředu, stále jde o velice specifické úkony, které mají oproti vyprošťování při běžných silničních nehodách řadu odlišností.


Když na rally dojde k nehodě, jako první na místo přijíždí lékař. Po rychlém obhlédnutí situace dochází buď k okamžitému vyproštění, pokud hrozí nějaké vnější nebezpečí, nebo zraněný zůstává ve voze a doktor jej stabilizuje, dokud nedorazí další pomoc s potřebným vybavením. Tyto kroky musejí být provedeny bezchybně a co nejrychleji, což ovšem vyžaduje perfektní znalosti a zautomatizované návyky odpovídající dané situaci.


To je hlavní důvod, proč je třeba speciálně a pravidelně školit záchranné složky, které se mají podílet na zajištění bezpečnosti při motoristických akcích.


Downloads