RALLY BEZPEČNĚ - pro media

Media jsopu neoddělitelnou součástí jakéhokoliv sportu. Bez publicity nemohou sportovci či celé disciplín zářit na veřejnosti, stejně jako získávat podporu svých partnerů a sponzorů. I z těchto důvodů proto mohou novináři a reportéři pro svou práci užívat výhod, jakých se běžných fanouškům a divákům nedostává.


Rally v tomto směru nejsou výjimkou. Motorističtí novináři předávají své materiály široké veřejnosti, protože jen zlomek lidí sleduje rally přímo na místě. Pracovníci médií šíří svou práci z jednotlivých podniků pomocí různých kanálů do celého světa a jsou vítanou podporou v otázce popularity a publicity. Díky tomu mají například možnost pohybovat se oproti běžným divákům svobodněji podél trati rychlostní zkoušky nebo mohou stát před vymezovací páskou, aby mohli snadněji pořizovat záběry z trati. Avšak i když mají reportéři k dispozici tyto výhody, neznamená to, že mohou stát v nebezpečných místech a ohrožovat tak běh celé rally! I pro pracovníky médií platí, že musejí respektovat pokyny pořadatelů a organizátorů!